Technika prostředí s citem ...

08.02.2017

Zajímavé projekty 2016-2017

Větrání škol:

LI-VI Praha patří k průkopníkům řešení rekuperačního větrání školních budov. A to nejen ve fázi projektů, ale také jako montážní a dodavatelská firma. V letech 2014 až 2016 bylo ve 3. etapách vyprojektováno a dodáno rekuperační větrání ZŠ Špitálská v Praze 9. Kromě řešení větrání menších škol byl vypracován projekt rekuperačního větrání nové ZŠ ve Špitálské ulici a větrání a chlazení rekonstruované rozlehlé školy ve Schulhoffově ulici v Praze 4.

Úspory energií:

Pro firmu ASSA ABLOY byl vypracován komplexní projekt zpětného využívání tepla z kompresoroven, rekuperace tepla v galvanovně a efektivního chlazení v obrobně. Taktéž firma Model Obaly a.s. Nyburk řeší úspory tepla. Pro kompresorovnu byl navržen systém využití odpadního tepla z kompresorů pro předehřev topné vody a teplé užitkové vody.

Bytová výstavba:

Projekty vzduchotechnických zařízení pro bytové a multifunkční objekty tvoří více než 50% pracovní náplně oddělení projekce. V průběhu roku 2016 byl vypracován projekt obytných souborů Argentinská a Osadní v Praze 7 s více než 400 byty, komerčními plochami a podzemními garážemi.

Připravuje se projekt techniky prostředí v obytném souboru v areálu bývalého podniku Tesla Holešovice.

Vědecká pracoviště:

Projekt větrání a vytápění nové budovy Fyzikálního ústavu V ulici Na Slovance v Praze 8 je nejsložitějším zadáním roku 2016. Budova je navržena s téměř nulovou spotřebou energie. Vzhledem ke způsobu využití je řešení techniky prostředí komplexní a náročné. V objektu jsou laboratoře, čisté prostory přednáškové sály a kabinety.